Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése tb támogatással

2012/02
Hatályos: 2012. július 1-jétől

Egyes – jogszabályban meghatározott – gyógyászati segédeszközök esetében lehetőség van azok meghatározott időszakra vonatkozó, tb támogatással való kölcsönözésére is. A kölcsönzési díjhoz az ún. közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési díj áfával megnövelt 0, 50, 70, 80, 90 vagy 98%-ának megfelelő összegű támogatást nyújt az egészségbiztosító, ha azt az orvos vényen rendeli.

A kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök támogatással történő rendelésére az általános szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell, azzal, hogy a vényen az elrendelt kölcsönzés időtartamát is fel kell tüntetni. A légzésterápia segédeszközei esetében a kölcsönzési idő az egy évet nem haladhatja meg.

Ápolási gyógyászati segédeszközök esetében a kölcsönzés időtartama egy beteg esetében tizenkét hónapon belül minimum két hét, maximum három hónap, mely egy alkalommal további három hónappal meghosszabbítható.

A kölcsönzési díj ellenében a tb támogatással kölcsönzést nyújtó szolgáltató biztosítja a kölcsönzött eszköz szükség szerinti házhoz szállítását, használatba adását, üzembe helyezését, az eszköz használatának betanítását, az eszköz visszaszállítását, tisztítását és fertőtlenítését, az adminisztrációt, a kapcsolattartást, valamint szükség szerint az eszközök javítását, karbantartását, pótlását.

Ápolási gyógyászati segédeszközt kölcsönözni ún. kölcsönző központban lehet, ilyen tevékenységet sem gyógyszertárban, sem gyógyászati segédeszköz szaküzletben nem lehet folytatni. A kölcsönző központban valamennyi, tb támogatással kölcsönözhető ápolási gyógyászati eszköztípus kölcsönzésének lehetőségét biztosítani kell.

A kölcsönzött ápolási gyógyászati segédeszközök meghibásodása esetén – amennyiben az eszköz helyszíni javítása nem lehetséges – a kölcsönbe adó köteles a bejelentést követő 48 órán belül, a hét utolsó munkanapján érkezett bejelentés esetén a következő hét első munkanapján csereeszközt biztosítani. A kölcsönbe adónak biztosítania kell továbbá telefonos ügyfélszolgálat működtetését, az eszköznek a kölcsönzési igény beérkezésétől számított 48 órán belül, a hét utolsó munkanapján érkezett bejelentés esetén a következő hét első munkanapján történő házhoz szállítását, a beteg otthonában az eszköz üzembe helyezését és használatának betanítását, majd az eszköz visszaszállítását, illetve ügyfélszolgálat keretében – munkaidőben – szakmai tanácsadást is.

A tb támogatással kölcsönző beteg vagy meghatalmazottja a szaküzletben és a kölcsönző központban szóban vagy írásban (vásárlók könyvében) panaszt tehet. A vásárlók könyvét a szaküzletben és a kölcsönző központban is jól látható és hozzáférhető helyen kell elhelyezni. Panasszal lehet még fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz illetve a területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testülethez is a tb támogatással igénybe vehető kölcsönzés során felmerült sérelmezett ügyek esetén.

Amennyiben a biztosított a gyógyászati segédeszköz kölcsönzési díjához társadalombiztosítási támogatást vett igénybe, köteles az eszköz használata során a tőle elvárható gondossággal eljárni, az eszközt rendeltetésszerűen használni, valamint az eszköz állagának megóvására törekedni.

On július 27th, 2012, posted in: legfrissebb hírek, TB támogatás by

Comments are closed.