Gyógyászati segédeszközök és gyógyászati ellátások támogatása a közgyógyellátás keretében

Közgyógyellátás jogcímen gyógyászati segédeszközt és az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokat a kezelőorvos rendelheti, illetve, ha a közgyógyellátásra jogosult személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben vagy bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben van, az intézmény orvosa is rendelhet közgyógyellátással gyógyító ellátást.

A gyógyászati segédeszközt a forgalmazó, a gyógyászati ellátásokat a szolgáltató akkor adhatja ki közgyógyellátás keretében, ha a rendelő orvos a vényen feltüntette a beteg igazolványának számát és az ellátást kiváltó személy az igazolványt a kiváltásnál bemutatja, vagyis, itt továbbra is szükséges az igazolvány ismételt bemutatása! A forgalmazó, illetve a szolgáltatást nyújtó ellenőrzi a vényen és az igazolványon lévő személyes adatok egyezőségét, és az igazolvány hatályát is. Amennyiben az ellenőrzés során a közgyógyellátásra való jogosultság nem bizonyítható, akkor közgyógyellátásra nem lehet kiszolgálni az ellátást, hanem csak általános társadalombiztosítási támogatással, térítési díj megfizetése mellett.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyógyszerekhez hasonlóan a gyógyászati segédeszközök és a rehabilitációs gyógyászati ellátások esetén is az ún. közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig térítésmentes az ellátás. Gyógyászati segédeszközök esetén a közfinanszírozás alapjául az OEP által elfogadott ártól a forgalmazó/gyógyszertár sem lefelé, sem felfelé nem térhet el, így a jelenleg hatályos szabályok alapján a közgyógyellátás jogcímén kiváltott gyógyászati segédeszközökért térítési díj a biztosítottól nem kérhető.

A fürdőgyógyászati ellátások esetén ilyen tilalmat a jogszabályok nem tartalmaznak, ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha az ellátást nyújtó szolgáltató a közfinanszírozás alapjául elfogadott áron felül, annál drágábban nyújtja az ellátást, akkor a közfinanszírozás alapjául elfogadott áron felüli vételárat, mint térítési díjat a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező betegnek is meg kell fizetnie.

A közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyászati segédeszközök körét az OEP a tb támogatás megállapítására irányuló hatósági eljárás során határozza meg, és 2009. január 1-jétől nem jogszabályban jelenik meg, hanem tájékoztató jelleggel az OEP honlapján, illetve külön listában az Egészségügyi Közlönyben is közzéteszik. Egyes gyógyászati segédeszközök nem rendelhetők közgyógyellátással, ezek ún. funkcionális csoportjait jogszabály [14/2007. (III.14) Korm. rendelet 17. számú melléklete] határozza meg.

Ha a közgyógyellátás jogcímen rendelhető eszközök köre változik a vény felírása és kiváltása közti időben, akkor a közgyógyellátás jogcímen felírt, de ki nem váltott gyógyászati segédeszköz tekintetében a beteg kérésére az új lista alkalmazását megelőző napon hatályos, közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyászati segédeszközök körét tartalmazó lista irányadó. Erről a lehetőségről a gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatója köteles a beteget előzetesen tájékoztatni.

A közgyógyellátásra jogosultak részére közgyógyellátás jogcímén rendelt gyógyászati segédeszközök javítása – ha tb támogatással javítható – térítésmentes. Közgyógyellátás jogcímén térítésmentesen rendelt és kiszolgált gyógyászati segédeszköz kihordási időn belül történő meghibásodása esetén a javítás közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentes akkor is, ha a javítás időpontjában az eszköz már nem támogatott, illetve nem szolgálható ki közgyógyellátás jogcímén.

On július 27th, 2012, posted in: legfrissebb hírek, TB támogatás by

Comments are closed.